EU forstærker samarbejdet med kolonimagten Marokko

EU er i fuld gang med at forhandle en ny frihandelsaftale – en såkaldt Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) – på plads med Marokko. Forhandlingerne startede i april og forventes afsluttet tidligt næste år.

Hvis  parterne bliver enige, vil DCFTA-aftalen indebære at Marokkos økonomi gradvist integreres i EU’s fællesmarked. ”Aftalen er det nærmeste man kan komme at blive medlem af EU uden at være det”, som den danske EU-parlamentariker Søren Søndergaard udtrykte det i et radiointerview i sidste uge.

Et af problemerne ved en sådan frihandelsaftale, er at den vil være med til yderligere at legitimere og muliggøre Marokkos mangeårige, brutale besættelse af Vestsahara. Aftalen vil nemlig med al sandsynlighed øge Marokkos indtægter på bl.a. varer fra det besatte Vestsahara, og vil derfor være en forhindring for Marokkos  lyst til at deltage aktivt i de FN-styrede forhandlinger om Vestsaharas afkolonisering.

Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, kræver derfor at Vestsahara  undtages fra DCFTA-aftalen mellem EU og Marokko. 31 civilsamfundsorganisationer sendte et fællesbrev til kommissionen i marts, hvor de bad kommissionen om at ”respektere den mest fundamentale ret af alle, retten til selvbestemmelse, ved tydeligt at undtage Vestsahara fra alle fremtidige handelsaftaler med Marokko”.

Andre lignende aftaler mellem EU og Marokko er nemlig blevet indgået uden henvisning til Vestsahara, og Marokko har i årtier ulovligt udnyttet Vestsaharas resurser, som Marokko så har solgt videre til EU som om det var varer fra Marokko, ligesom man har indgået adskillige fiskeriaftaler med EU, der stik imod international lov tillader europæiske fiskere at fiske ud for Vestsaharas kyster.

EU er i forvejen Marokkos klart største handelspartner, og unionen står for cirka halvdelen af Marokkos import og eksport. EU importerer især madvarer, landbrugsvarer såsom fisk, og fosfat fra Marokko, og eksporterer blandt andet mineraller, elektronisk udstyr, fly, og våben til Marokko.

Og EU har i forvejen mange andre handelsaftaler og andre aftaler med Marokko, herunder Euromed, der søger at fremme demokratisk og økonomisk reform, fri bevægelighed for arbejdskraft, og frihandel imellem EU og unionens nabolande, og EU’s naboskabspolitik, der søger at skabe ”gode og stabile forhold til vores nærmeste naboer baseret på EU’s fælles værdier”, som Udenrigsministeriet formulerer det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: