Vær med til at holde danske firmaer ansvarlige!

Danske firmaer er ”verdensmestre” i social ansvarlighed, hører man ofte danske politikere sige. Men alligevel hører vi historier i medierne om danske firmaer der overtræder internationale standarder for etisk virksomhedsdrift og samfundsansvar.

I juni sidste år blev mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd oprettet, netop for at holde firmaerne ansvarlige for deres handlinger. Institutionen skal sikre at virksomheder overholder internationale standarder, og giver såvel organisationer såsom NGOer og fagforeninger samt enkeltpersoner mulighed for at klage over virksomheders overtrædelser.

Gunhild Ørstavik fra Forum for Utvikling og Miljø, et norsk netværk for miljø- og udviklingsorganisationer, var i Danmark i denne uge for at fortælle om mulighederne for at udnytte institutionen i praksis i forhold til firmaernes overholdelse af OECD’s retningslinjer for virksomhedsadfærd, som både Danmark og Norge har underskrevet og er bundet af. I Norge har man nemlig længere erfaring med denne type institution end i Danmark.

Man skal udforme en klage i henhold til OECD’s retningslinjer, siger Gunhild Ørstavik, men disse er ikke juridisk bindende. Det er derfor mere et spørgsmål om ”naming and shaming”, som hun kalder det. ”Man skal derfor ikke klage for at straffe en virksomhed”, siger hun, ”men for at få virksomheden til at forbedre sig, indrømme at man har gjort fejl, og forpligte sig til at bibeholde forbedringer”.

Ørstavik fortæller at det er vigtigt at klagen skal være fokuseret, at kontakten med virksomheden skal dokumenteres, samt at man gerne må søge hjælp i mæglings- og klageinstitutionen. Desuden skal man samarbejde med relevante stakeholders i de lande hvor overtrædelserne har fundet sted.

Og en klage behøver ikke at være noget man bruger år på at forberede, eller fylde hundredvis af sider. En klage kan være på fem eller ti sider, og dokumentationen kan være i form af artikler, rapporter eller forskning, siger Gunhild Ørstavik.

Desuden er det firmaets ansvar at dokumentere at anklagerne imod dem er urigtige, og hvis de ikke kan dette godtages klagen – og moderselskabet har hovedansvaret for de handlinger som eventuelle datterselskaber har taget.

Gunhild Ørstavik fortæller eksempelvis om en sag fra Norge, hvor Støttekomiteen for Vestsahara klagede over det norske firma Sjøvik A/S der blandt andet driver fiskerivirksomhed ud for det besatte Vestsahara. Til forskel fra Danmark er al dokumentation fra sagerne i Norges svar på mæglings- og klageinstitutionen nemlig tilgængelig for alle parter, og lægges ud på nettet mens sagen stadigvæk kører.

Da Sjøvik A/S er anklaget for at fiske ud for for det besatte Vestsahara, anklager Støttekomiteen for Vestsahara firmaet for at ”underminere Saharawiernes ret til selvbestemmelse og dermed bryde menneskerettighedskapitlet i OECDs Guidelines”. Sagen, der startede i december 2011 er stadigvæk verserende.

Men selv hvis sagen ender med at giver den anklagede part ret skal der følges op på den. ”Man skal ikke være tilfreds med en flot-lydende skrivelse fra firmaet”, pointerer Ørstavik, ”men kræve forandringer i virkeligheden. Og selv efter en i princippet vellykket sag, må der en form for opfølgning til, for at sikre at firmaerne også implementerer de ting de lover”.

Systemet er ikke perfekt da det ikke har konkrete sanktionsmuligheder, og hvis klagen afvises blåstempler det reelt firmaet. ”Men dette er det bedste vi har, så brug det”, konkluderer Gunhild Ørstavik.

Forum for Utvikling og Miljø har lavet en håndbog, der systematisk gennemgår hvordan man laver en klagesag. Læs den her.

Kontakt mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd på tlf. +45 35291000 eller på mail.

Desuden kan man kontakte Gunhild Ørstavik fra Forum for Utvikling og Miljø, hvis man har spørgsmål:Tlf. +47 95204188 / mail.

Hvis man har spørgsmål til OECD’s Guidelines, kan man kontakte Virginia Sandjojo fra OECD Watch: Tlf. +31-6-54253357 / mail.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: