Danmark bør lægge mere pres på Zimbabwe

Zimbabwe er et land hvor der slås ned på al opposition til præsident Mugabe, enten ved vold eller i stigende grad ved fredelige, manipulerende midler. Et land som den amerikanske NGO Freedom House kalder udemokratisk og ”ikke frit”, og hvor Amnesty International i deres seneste årsrapport taler om fortsat undertrykkelse af ”ytrings-, forenings-, og forsamlingsfriheden”.

Alligevel vil Danmark, med udviklingsminister Christian Friis Bach i spidsen, fordoble støtten til Zimbabwe og kanalisere dele af denne støtte igennem Robert Mugabes regering som en ”anerkendelse af de fremskridt, der er sket, siden samlingsregeringen trådte til og især over de seneste måneder”, som Christian Friis Bach udtalte til Information i marts. Og dette lige op til et valg.

Afrika Kontakt er bekymret. ”Jeg mener, at Danmark bør lægge maksimalt pres på de sektorer hvor man yder støtte”, udtaler Afrika Kontakts sekretariatsleder, Morten Nielsen.  ”Især justitsministeriet og retssektoren hvor Danmark jo nu ifølge Christian Friis Bach vil give direkte støtte til domstolsstyrelsen. Man bør her stille krav om at domstolens uafhængighed øges før der udbetales støtte, så man ikke risikerer at støtte en retssektor som tydeligvis er kontrolleret af og underlagt politiske hensyn”.

I et svar til Afrika Kontakt i 2012, sagde udviklingsminister Christian Friis Bach, at Danmark sætter sin lid til Zimbabwes civilsamfund, regionens politikere, og monitoreringsorganet Joint Monitoring and Implementation Committee (JOMIC).

”Vi har igangsat et tæt samarbejde med forskellige civilsamfundsorganisationer i landet, der overvåger og rapporterer om udviklingen. Dansk støtte til den tværpolitiske overvågningsmekanisme (JOMIC) indebærer, at politisk-motiveret vold indrapporteres regelmæssigt og behandles af samlingsregeringen – så vi har derfor bedre indsigt i udviklingen i dag end vi havde i 2008. Vi arbejder også aktivt for, at hele regionen med Sydafrika i spidsen fortsat engagerer sig i Zimbabwe for at sikre gennemførelsen af frie valg uden vold og intimidering”, sagde Friis Bach dengang.

Men ifølge International Crisis Group, har JOMIC ikke kunne løfte den opgave, sådan som situationen er nu. ”Reformer kræver monitorering, men JOMIC’s monitoreringskapacitet er begrænset … JOMIC har ikke fået tilstrækkelig støtte, og arbejder mest med symptomerne af volden og intimideringen, ikke årsagerne”.

Southern African Development Community (SADC), en samarbejdsorganisation for økonomisk udvikling i det sydlige Afrika, der potentielt kan spille en central rolle i forhold til Zimbabwe, og civilsamfundet i Zimbabwe er ligeledes frustreret over hvad de kalder JOMIC’s ”uimponerende indsats”.

Og det samme er civilsamfundet i Zimbabwe. ”Det er ikke tydeligt at JOMIC had gjort en forskel”, siger Tony Reeler, som er direktør for Research and Advocacy Unit, en uafhængig Zimbabwisk  NGO. ”Tværtimod synes de fleste NGO’er i Zimbabwe ikke at JOMIC følger nok op på situationen. I deres seneste rapport underdrev man eksempelvis betragteligt hvor alvorlig situationen er. Og man må også huske, at der ingen forsøg har været på at reformere systemet, eller stille voldsmændene fra tidligere valg til ansvar for deres handlinger”.

I stedet mener Tony Reeler at lande som Danmark burde kræve tre ting. At sikkerhedssektoren bliver reformeret ved at alle ledende politimænd, samt ledende officerer i hæren og efterretningstjenesten bliver skiftet ud. At man sikrer en gennemsigtighed i optællingsprocessen i kommende valg, med deltagelse af repræsentanter fra alle politiske partier og uafhængige observatører i alle dele af denne process. Og at valgresultaterne offentliggøres løbende, og ikke når alle stemmer er optalt, som man har gjort det tidligere, for bedre at sikre sig mod valgsvindel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: