Flere krav og mere præstationsræs for danske NGO’er

”Udviklingsministeren har åbenbart lettere ved at tale om kontrol frem for muligheder og udvikling af civilsamfundsindsatsen.  Det er en skam og mange danske organisationer vil finde det svært forsat at engagere frivillige i deres udviklingsarbejde, da kravene tilsyneladende skal strammes yderligere,” udtaler Afrika Kontakts sekretariatsleder, Morten Nielsen, om Udviklingsminister Christian Friis Bachs planer om at opstille flere ”kriterier og krav”, samt øge kravet om egenfinansiering, overfor danske NGO’er.

Ifølge den uafhængige journalistiske portal, Altinget, skal udviklingsorganisationer der er på finansloven ikke længere modtage et fast beløb fra den danske stat, men i stedet ”belønnes i forhold til, om de klarer sig godt eller dårligt på en række parametre”.

I regeringens udviklingspolitiske prioriteter for 2013-2017, står der således blandt andet at ”støtten til danske folkelige organisationer øges med 30 mio. kr., så der i alt afsættes 1.053 mio. kr. De ekstra midler forventes allokeret til de organisationer, som vurderes særligt at kunne levere resultater inden for den nye strategis målsætninger. Allokeringen vil bl.a. ske på grundlag af resultaterne af en planlagt evaluering af civilsamfundsstrategien. Endvidere lægges der op til en omlægning og udvidelse af egenfinansieringskravet i takt med, at der indgås flere rammeaftaler med organisationerne”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: