U-landsbistanden falder stadigvæk

Udviklingsbistanden faldt støt under VK-regeringen fra over 1% af BNI i 2000 til 0,8% i 2006, hvorefter den steg lidt til 0,91% i 2010. Desuden udhulede VK-regeringen udviklingsbistanden, så den i stigende grad drives af sikkerhedspolitiske og erhvervsrettede hensyn.

I valgkampen lovede den nuværende regerings partier så at udviklingsbistanden skulle stige og blive mere fattigdomsorienteret, hvis de kom i regering. Dette er ikke sket, tværtimod.

I regeringsgrundlaget står der ellers blandt andet, at ”Regeringen vil opjustere udviklingsbistanden, så den over en årrække kommer tilbage på 1 pct. af BNI”.

Men hvorfor falder u-landsbistanden så stadigvæk? Ifølge Danida’s årsberetning fra 2011 var bistanden i 2011 0,85% af BNI, hvilket var niveauet da VK-regeringen blev afløst af den nuværende regering, og den forventes at falde til 0,83% i 2012 og 2013.

I Regeringens ”Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for 2013–2017” står der således at ”Regeringen øger igen i 2013 udviklingsbistanden, og niveauet udgør 16.045 mio. kr. Det er en stigning på 366 mio. kr. sammenlignet med 2012. Med dette niveau skønnes den samlede udviklingsbistand i 2013, opgjort på tilsagn, at svare til 0,83 pct. af BNI.”

Informationsmedarbejder i Afrika Kontakt, Morten Nielsen, mener at der nærmest er tale om løftebrud.

”Afrika Kontakt finder det mærkeligt at den nye regering ikke lever op til de mål de selv har sat for bistandens størrelse,” siger Morten Nielsen. ”Samtidig er vi godt klar over at ikke alt kan gøres op i penge. Det er også vigtigt at se på hvordan bistanden bruges. Også her er den nuværende regering på linje med den tidligere regering på mange områder. Eksempelvis gives der fortsat stor bistand til Afghanistan, på trods af skyhøj korruption, store dele af bistanden forsvinder forsat ned i erhvervslivets lommer, og samtidig er rammen for støtten via civilsamfundet ikke vokset, men fastlåst.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: