Kvinder i Swaziland kræver retten til jord

I anledning af FN’s International Day of Rural Women, den 16. oktober, fejrede medlemmer af Swaziland Rural Women’s Assembly dagen med en march, taler, og diskussioner om hvordan kvinder i Swaziland kan komme ud den fattigdom som mange befinder sig i.

For godt nok lever to tredjedele af hele befolkningen i Swaziland for under en dollar om dagen, men kvinder er generelt langt dårligere stillet da de de generelt betragtes som umyndige ifølge loven i Swaziland, samt ikke reelt set må eje jord.

En af talerne sammenkædede direkte kvinders ejerskab af jord med fattigdomsbekæmpelse. ”Hvis fattigdommens ansigt er en kvinde, og vi er enige om at jord kan udrydde fattigdom, må vi alle kræve vores ret til jorden”.

International Day of Rural Women afholdes på samme dag som FN’s World Food Day, for med FN’s ord netop at sætte fokus på ”kvinders kritiske rolle i landbrugsudviklingen, fødevaresikkerhed, og at udrydde fattigdom i landområderne”.

Et af de store problemer for det stigende antal mennesker i Swaziland der kræver deres rettigheder, er at der slås hårdt ned på enhver udfordring imod en status quo der reelt betyder at landets enevældige konge, Mswati III, bestemmer alt.

”Det er uheldigt at alle Swazier der taler om rettigheder bliver betragtet som ’politiske’, og truet med at bliver dræbt”, sagde en anden af mødedeltagerne. ”Vi må dog alligevel fordømme menneskerettighedsovertrædelser for at Swaziland kan blive et land der respekterer sine borgeres rettigheder – dette er demokrati”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: