Vil Udviklingsministerens bekymring for situationen i Swaziland føre til handling?

”Jeg deler fuldt ud din bekymring for menneskerettighedssituationen i Swaziland”, skrev Udviklingsminister Christian Friis Bach i går i et svar til Afrika Kontakts forkvinde, Signe Borker Bjerre.

Signe Borker Bjerre havde i april skrevet et brev til Udviklingsministeren og Udenrigsminister Villy Søvndal, hvor hun blandt andet opfordrede den danske regering til at reagere mere håndfast på regimet i Swazilands gentagende menneskerettighedsbrud og brutale undertrykkelse af fredelige protester imod det enevældige monarki i landet.

Denne opfordring var blandt andet givet på baggrund af regeringsgrundlaget, hvor regeringen skriver at ”Danmark skal kunne kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne eller overtræder konventioner”, og at man har pligt til ”at reagere, hvis en stat ikke kan eller vil beskytte borgerne”, samt på grund af Swazilands demokratibevægelses utallige opfordringer til en hårdere linje overfor landet, blandt andet ved at stoppe udviklingsstøtten til landet og indføre sanktioner, indtil man forpligter sig til at indføre demokrati.

Alligevel pointerer Christian Friis Bach at Danmark kun vil presse Swaziland indirekte gennem EU. ”Selvom Danmark ikke er repræsenteret i Swaziland fører vi gennem EU en aktiv udenrigspolitik overfor Swaziland … Din opfordring til at indstille EU-bistanden til Swaziland skal overvejes nøje. På den ene side vil vi gerne lægge pres på myndighederne, mens vi på den anden side gerne vil fortsætte med at biddrage til at sikre de basale rettigheder for landbefolkningen og støtte op om initiativer, der fremmer god regeringsførelse”.

”Overvejes nøje” er som oftest politiker-sprog for ”aldrig i livet”. En pæn måde at sige at man intet alvorligt har tænkt sig at gøre. Og Udviklingsministeren uddyber desværre ikke, hvordan han mener man skal sikre god regeringsførelse i en regering, hvor kongen reelt bestemmer det hele.

Christian Friis Bachs forgænger på Udviklingsministerposten, Søren Pind, svarede også på et lignende brev fra Afrika Kontakt, at han var ”bekymret for menneskerettighedssituation i Swaziland”, og at ”EU er central” i Danmarks politik overfor Swaziland. Uden at denne bekymring førte til det helt store.

Men måske kan Christian Friis Bachs diskussioner om Swaziland i EU-regi alligevel føre til noget. ”Under min samtale med EU’s udviklingskommissær Piebalgs den 28. maj tog jeg således den bekymrende menneskerettighedssituation i Swaziland op”, skriver han i brevet.  ”Udviklingskommissæren delte min bekymring og overvejede yderligere tiltag fra EU’s side”.

Læs mere:

Swaziland: uprising in the slip-stream of North Africa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: