Multinationale firmaer snyder u-landene i skat

Det virker til at være en temmelig generel holdning både i Danmark og i andre lande til, at u-landene og især Afrikanske lande i høj grad selv er skyld i deres økonomiske problemer, eller i hvert fald selv bør redde sig ud af dem.

Men selvom især eliterne i Afrika selvfølgeligt har et ansvar for deres landes økonomiske problemer, har vi i vores del af verden et mindst lige så stort ansvar.

Ikke mindst når man ser på den både historiske og nuværende tendens til at støtte diktatorer i u-lande for vores egen økonomiske eller sikkerhedspolitiske vindings skyld. Eller tror på den australske professor og moralfilosof, Peter Singer, når han (med udgangspunkt i den amerikanske økonom, Jeffrey Sachs’s, beregninger) regner sig frem til, at vi i den rige verden kunne hjælpe u-landene til at klare 2015-målene på verdensplan ved hver især at donere blot $200 om året. Eller hvis man lige overvejer, om den Afrikanske bonde bør have ansvar for en national politik, som han ingen reel indflydelse på har.

Et ansvar overskygger dog dem alle – nemlig de multinationale firmaers skatteunddragelse. For hvis multinationale firmaer betalte den skat de retmæssigt skylder u-landene, ville de få flere penge ind end de modtager i u-landsbistand. Ifølge den britiske nødhjælpsorganisation Oxfam, bliver u-landene hvert år snydt for op imod $124 milliarder, hvor u-landene årligt modtager ca. $100 milliarder i bistand. Og så er de mange milliarder som u-landenes politikere og andre enkeltpersoner flytter til bankkonti i skattely ikke engang indberegnet.

FN har regnet sig frem til at over halvdelen af verdens samlede handel foregår imellem firmaernes egne filialer. De multinationale firmaer bruger den såkaldte ”transfer mis-pricing”, hvor firmaet køber varer i en anden af firmaets filialer til overpris i et land hvor skatten er meget lavere, hvorved firmaet ingen eller færre penge tjener i det pågældende u-land, og derved enten helt slipper for at betale skat, eller skal betale mindre skat end ellers.

Denne form for (moralske) skattesnyd kendes også fra Danmark, hvor store multinationale firmaer som Coca-Cola og Nestlé ikke har betalt skat i Danmark i årevis, og hvor knap hver femte store danske virksomhed har datterselskaber i skattelylande.  Blandt andet har A.P. Møller-Mærsk placeret flere af sine selskaber i skattely i de Britiske Jomfruøer – en lille øgruppe med en befolkning på 20.000 hvor over 800.000 firmaer har adresse.

Selvom denne praksis ikke nødvendigvis er ulovlig som sådan ifølge de nuværende internationale økonomiske spilleregler, er det mildest talt moralsk anstødeligt. Både at firmaerne bruger af de pågældende landes infrastruktur og uddannede arbejdsstyrke uden at betale skat, og at de desuden er med til at skævvride markedet ved at udkonkurrere mindre nationalt baserede firmaer, der ikke på samme måde kan undgå at betale skat ved at flytte rundt på deres resurser.

Da skatteindtægterne på grund af denne praksis ofte ikke er tilstrækkelige til at betale for u-landenes offentlige udgifter, må befolkningerne og de lokale firmaer beskattes højere, eller der må skæres i den offentlige service. De multinationale firmaer – der ofte i u-landsdebatten fremstilles som nødvendige for u-landenes økonomier – er derfor med til både at ødelægge det nationalt baserede marked, og øge uligheden i de lande de opererer i.

Det burde dog ikke være svært at sikre, at de multinationale firmaer betaler en rimelig skat i de lande de arbejder, hvis viljen var til stede, især i de lande hvor selskaberne har hovedsæde, herunder Danmark. The Tax Justice Network, en koalition af forskere og aktivister som arbejder for en gennemsigtig og rimelig beskatning af alle firmaer i den internationale økonomi, har for eksempel nogle enkelte løsninger til hvordan man kunne starte en sådan proces.

Tax Justice Network foreslår blandt andet, at multinationale selskaber tvinges til at anlægge regnskaber i de enkelte lande de opererer i, at disse regnskaber skal være offentligt tilgængelige, at skattesatserne skal harmoniseres, at disse problemstillinger debatteres og samarbejdes om i langt højere grad, og at der indføres et demokratisk baseret globalt forum for at varetage denne debat bestående af repræsentanter for regeringer og borgergrupper.

One Response to Multinationale firmaer snyder u-landene i skat

  1. kebreor says:

    Jeg fandt denne blog (måske ikke relevant) om en vreds mands syn på skat

    http://vredmand.blogspot.com/2012/05/er-danmark-et-sygt-land.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: