Sultestrejker imod marokkansk kolonimagt, Søvndal vil presse Marokko

Cheikh Banga har sultestrejket siden 15. september for at få en retfærdig rettergang. Hans liv er derfor i fare. Men han er parat til at risikere sit liv for den sag han kæmper for – uafhængighed for befolkningen i Afrikas sidste koloni, Vestsahara, som har været ulovligt besat af Marokko i nu 36 år. Samt at de grove menneskerettighedsbrud og den grove diskrimination  som Marokko udsætter Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, for i Vestsahara stopper.

Banga, og treogtyve andre sultestrejkende menneskerettighedsaktivister, sidder i øjeblikket i det berygtede Sale-fængsel uden for Marokkos hovedstad, Rabat, og venter på at blive stillet for en militær domstol. De blev alle arresteret i oktober sidste år, i forbindelse med rydningen af den fredelige protestlejr, Gdeim Izik, som marokkanske sikkerhedsstyrker med vold og magt raserede – en handling som blandt andet Europaparlamentet tog stærkt afstand fra.

De kræver at få en retfærdig rettergang, eller at blive løsladt uden betingelser, fordi de nu har været tilbageholdt i over et år, uden at have været stillet for en domstol. De kræver desuden også at deres rettigheder respekteres mens de opholder sig i fængslet.

I Danmark har sultestrejkerne, eller Vestsahara-konflikten for den sags skyld, ikke fået megen pressedækning. Solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt, der i flere år nu har agiteret for Vestsaharas befrielse, forsøger dog at ændre på dette, blandt andet igennem flere breve sendt til udenrigsminister Villy Søvndal.

I et af brevene, sendt sidste torsdag, står der blandt andet, at Marokkos brud på menneskerettighederne i det besatte Vestsahara er tiltagende efter Gdeim Izik, og at tilbageholdte Saharawier risikerer mishandling i marokkanske fængsler.

”Ifølge Human Rights Watch og Amnesty International torturerer de marokkanske myndigheder mange af de Saharawier de tilbageholder”, står der i brevet. ”De oftest anvendte metoder er ’tæv, elektriske stød, og trusler og voldtægt’, ifølge Amnesty Internationals 2011 rapport”. Brevet pointerer også, at tilbageholdte Saharawier ofte tvinges til at underskrive tilståelser, og siden hen bringes for militære domstole under disse falske anklager.

Villy Søvndal svarede forleden Afrika Kontakt, blandt andet at han ”grundlæggende er enig i, at situationen i Vestsahara ikke er god”, samtidig med at han beklager Marokkos ”unødige magtanvendelse og overgreb” imod Saharawierne.

I forhold til den nye danske regerings mere overordnede løsningsforslag på Vestsahara-konflikten, påpeger Søvndal at Danmark ”som et at de første EU-lande har krævet adgang til området [det besatte Vestsahara] for ved selvsyn at vurdere forholdene”, hvor man desuden har ”etableret kontakt med lokale menneskerettighedsorganisationer”.

Ifølge Villy Søvndal tages menneskerettighedssituationen i Vestsahara ”jævnligt op med de relevante marokkanske myndigheder”, blandt andet da den marokkanske statssekretær for nyligt besøgte Danmark, ligesom den danske ambassade i Rabat er blevet bedt om at ”tage emnet op i samtalerne med de marokkanske myndigheder”.

Søvndal afviser dog at anerkende Vestsaharas eksilregering, Saharawi Arab Democratic Republic, som ellers er medlem af den Afrikanske Union, og anerkendt af over 80 lande – en handling der ellers ville være en konkret og mærkbar måde at vise støtte til Saharawierne. Dette ”vil indebære en række folkeretslige komplikationer”, skriver Søvndal, og desuden ”har ingen europæiske lande valgt at tage dette skridt, og det vil vi heller ikke gøre”.

Read more:

The case for Western Saharan independence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: