Lover støtte til Vestsahara i regeringsgrundlag

Regeringsgrundlaget for den nye S-SF-R-regering fra oktober dækker såvel udviklingspolitik, udenrigspolitik, og menneskerettighederne – alle emner som har relevans for beboerne i Afrikas sidste koloni, det Marokkansk besatte Vestsahara. Og hvis man læser ordlyden i sammenhæng med den over tredive år gamle konflikt i Vestsahara, kan man ikke komme uden om, at Danmark med regeringsgrundlaget i hånden reelt lover at reagere langt mere offensivt overfor Marokko, end tidligere regeringer har fundet nødigt.

Blandt andet kan man læse i regeringsgrundlaget, at ”Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne eller overtræder konventioner”. I så fald kan den nye regering roligt kritisere Marokko og landets kolonisering af Vestsahara, da landets oprindelige befolkning, Saharawiernes, menneskerettigheder dagligt groft krænkes.

Human Rights Watch taler om, at de Marokkanske myndigheder i Vestsahara ”ustraffet” overtræder menneskerettighederne, og at der er ”beviser på tortur og alvorlig mishandling” af lokalbefolkningen. International Crisis Group taler om Marokkos ”uforholdsmæssige brug af magt” og ”vilkårlige anholdelser”. Og Amnesty International taler om at Saharawierne udsættes for ”tortur” og ”nedværdigende behandling”, inklusive voldtægter.

Regeringsgrundlaget taler også om, at ”verdenssamfundet har en pligt til at reagere, hvis en stat ikke kan eller vil beskytte borgerne”. Så Danmark kan roligt reagere på Marokkos fortløbende brutale behandling af befolkningen i det besatte Vestsahara. Marokkanske sikkerhedsstyrkers brutale nedkæmpning af de fredelige protester i Gdeim Izik protestlejren i november sidste år, hvor Saharawier i de besatte områder protesterede fredeligt imod Marokkansk diskrimination af lokalbefolkningen og besættelsen som helhed, viste med al tydelighed at Marokko ingen intentioner har om at yde borgerne i Vestsahara nogen form for beskyttelse.

Og hvis man synes, at ovenstående citater fra regeringsgrundlaget ikke synes at pege specifikt på Vestsahara, i deres krav om handling, lover S, SF og de Radikale at give ”støtte til de demokratiske forandringer og økonomiske reformer i Mellemøsten og Nordafrika, herunder gennem målrettet støtte til god regeringsførelse, civilsamfundsorganisationer og en fri presse”. Meget mere specifikt kan det vel ikke siges, uden at nævne enkelte lande som Vestsahara ved navn.

Eftersom Vestsahara er en nordafrikansk koloni der styres af en enevældig marokkansk konge, eftersom civilsamfundsorganisationer i Vestsahara brutalt undertrykkes for den mindste opfordring til at kæmpe for demokrati og den selvstændighed som FN har lovet landet, og eftersom der ingen fri presse er i Vestsahara (eller i Marokko for den sags skyld), er der også nok at gå i gang med for den nye regering her.

Abba Malainin, som repræsentant i Danmark for Saharawiernes befrielsesfront, Polisario, opfordrer da også den nye regering til handling.

”Danmark burde i højere grad støtte FNs indsats i Vestsahara, så Saharawierne kan få opfyldt deres ret til selvbestemmelse”, siger han til Afrika Kontakt. ”Danmark burde desuden presse Marokko til at respektere international lov og menneskerettighederne i de besatte områder, ikke mindst retten til forsamlingsfrihed, fri bevægelse, og ytringsfrihed”.

Abba Malainin opfordrer desuden Danmark til at sikre at danske firmaer ikke underminerer arbejdet  på det mellemstatslige og internationale plan, samt at Danmark anerkender Vestsaharas legitime eksilregering. ”Danmark må arbejde for at forbyde og forhindre danske firmaers rolle i ulovlig plyndring og udnyttelse af naturresurser i de besatte områder, samt anerkende Saharawi Arab Democratic Republic som en selvstændig stat, som blandt andet den Afrikanske Union har gjort det”.

Read more:

The case for Western Saharan independence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: