Afrika Kontakt beder Zuma om at genoverveje lån til Swaziland

I et brev sendt i dag til Sydafrikas præsident Jacob Zuma, beder Afrika Kontakt Sydafrikas regering om enten at annullere landets nyligt vedtagne lån på til Swaziland på 355 millioner dollars, eller at stille betingelser om demokrati og økonomisk omfordeling til gengæld for lånet.

”Lånet kommer på et tidspunkt i Swazilands historie, hvor landet står ved en korsvej. Hvis landet fortsætter af den nuværende vej, vil udemokratiske handlinger og menneskerettighedsbrud fortsætte, Swazilands resurser vil udtømmes yderligere, og fattigdommen stige. Den anden vej som Swaziland kan og bør tage, er imod overgang til flerpartidemokrati, og mod at sikre at magten over hvordan landet ledes og over landets resurser deles af alle i landet”, står der blandt andet i brevet, der også påpeger det ironiske i, at regeringspartiet ANC med lånet er med til at opretholde et enevældigt monarki der arbejdede tæt sammen med Sydafrikas apartheidregime.

”Vi håber at kunne få den Sydafrikanske regering i tale. Ikke mindst fordi vi tidligere var nære allierede med ANC i kampen imod apartheid”, udtaler Afrika Kontakts Morten Nielsen.  ”Her havde vi blandt andet flere personlige møder med den nuværende præsident Jacob Zuma og andre repræsentanter for ANC. Sydafrikanere, og ikke mindst tidligere ANC-aktivister som Jacob Zuma, burde kunne sympatisere og støtte Swazilands demokratibevægelse imod landets enevældige konge og brutale styre. Swaziernes kamp for demokrati er nemlig ikke så forskellig fra kampen imod apartheid”.

Lånet er også blevet skarpt kritiseret af en samlet demokratibevægelse i Swaziland, samt af mange i Sydafrika. Sikelela Dlamini fra Afrika Kontakts partnerorganisation, Swaziland United Democratic Front, udtaler blandt andet at han havde ønsket at Sydafrika havde insisteret på reformer i Swaziland, men at kravene fra Sydafrika endnu ikke er fastsat, og at civilsamfundsorganisationer i Swaziland, Sydafrika og andetsteds dermed stadigvæk kan nå at presse Sydafrika i forhold til disse.

”Vi må dog handle hurtigt for at sikre at denne mulighed for indflydelse udnyttes”, siger Sikelela Dlamini. ”Vi er skuffede, ja, men alt er ikke tabt. Alt afhænger nu af vores evner i demokratibevægelsen til sammen at udnytte muligheder som denne bedst muligt”.

Læs brevet her

Read more:

Swaziland: uprising in the slip-stream of North Africa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: