OECD giver Dansk bistand ”liberal” topkarakter

En såkaldt Peer Review, hvor andre OECD-lande  gennemgår et andet OECD-medlemslands politik, giver Danmark topkarakter på udviklingsbistandsområdet. OECD roser blandt andet Danmarks civilsamfundsstrategi.

New Zealand og Luxembourg, der ligesom Danmark er medlemmer af organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD, vurderede i en Peer Review rapport fra OECDs udviklingskomité, DAC, at andre lande kan lære af Danmarks udviklingspolitik og -praksis.

OECDs ros skal dog ses i lyset af, at OECD, som primært har Vestlige højindkomstlande som medlemmer, generelt anbefaler medlemslandene af føre en markedsøkonomisk, liberal politik, herunder at privatisere den offentlige sektor og indføre brugerbetaling på uddannelser. OECD kan derfor ikke ses som værdineutral.

OECDs Peer Review af Danmarks udviklingsbistand er da heller ikke udelukkende positiv. Rapporten påpeger nemlig også, at den nye Danske udviklingsstrategi, ” Frihed fra fattigdom, frihed til forandring”, sammenkæder udvikling med sikkerhed og udenrigspolitiske mål, at den bryder med tidligere tiders mere altruistiske mål med bistanden, og er ”realpolitisk”. Rapporten fremhæver ligeledes, at ”Frihed fra fattigdom” blev vedtaget af et snævert flertal i folketinget, og at grunden hertil sandsynligvis var regeringens beslutning om at fastfryse bistandsniveauet.

De seneste Danske udenrigspolitiske udviklingsstrategier har da også været præget af realpolitik, egennytte, og privatsektordrevet logik. Regeringens strategiske ramme for prioritetsområdet 2011-2015 anbefaler således ”en klar oprustning af vores indsats for at fremme markedsøkonomisk vækst”, og ”Kurs mod 2020” understreger, at ”kræfterne skal lægges dér hvor vi har noget på spil … Vi skal sikre frihandel, åbne markeder og vores sikkerhed”.

At OECD roser regeringens liberale udviklingspolitik kan således ikke overraske. I en OECD-rapport om Danmark fra 2010, som blandt andet blev rost af Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen, anbefalede OECD Danmark at adressere ”spørgsmål der relaterer til den aldrende befolkning, øget mangel på arbejdskraft, og forventningerne om at et højt velfærdsniveau kan opretholdes”, ifølge Professor i offentlig administration fra Copenhagen Business School, Ove K. Pedersen ved at opfordre til ”skattelettelse, udlicitering og mere konkurrence”.

Ove Pedersen mener derfor at OECD, kommer med ”klassiske, neoliberale anbefalinger” til Danmark, anbefalinger som åbenbart tiltalte Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: