Afrika Kontakt generalforsamling: Fornyelse og sammenhængskraft

2011Afrika Kontakt afholdt den årlige generalforsamling torsdag den 14 april. Her var de overordnede temaer især den politiske strategi, med de mål som ”Strategi 2013” har for sammenhængskraften mellem Afrika Kontakts overordnede strategi, taktik, og det operationelle niveau, og Afrika Kontakts fokus på især Swaziland, Vestsahara og Zimbabwe i fremtiden.

Afrika Kontakts forkvinde, Signe Bjerre, fokuserede i sin formandstale på netop disse emner, og pointerede, at mange af målene i de tidligere strategiske overvejelser i foreningen var taktiske og derfor ikke langtrækkende nok, og at ”Strategi 2013” gjorde op med dette.

Signe Bjerre påpegede også, at selvom Afrika Kontakt har været en nøglespiller inden for fiskeri og handel, er pressedækningen inden for disse emner ikke stor, blandt andet fordi emnerne er komplicerede og svære at forstå. Afrika Kontakt har i det seneste år fået meget mere pressedækning i kraft af tilbageholdelsen og mishandlingen af tre af organisationens aktivister i Swaziland, samt i kraft af Vestsahara-kampagnen og Zimbabwe-kampagnen, end med emnerne fisk og handel. Blandt andet derfor ville man fokusere i højere grad på sidstnævnte områder i fremtiden.

Slutteligt fokusere Signe Bjerre i sin tale på, at Afrika Kontakt skal være bedre til at bruge vores netværk, også i Europæisk og EU-sammenhæng, men at grundene til at man ikke gør det er mangel på resurser, såvel økonomiske som mandskabsmæssige.

Henrik Bang Andersen fremlagde herefter hovedpointerne i ”Strategi 2013” på vegne af Forretningsudvalget, hvorunder han især fremhævede at vi skal arbejde for, at vi skal gøre befolkningerne i Danmark og EU klart, at de Afrikanske lande skal have ret til at bestemme deres egne politiske og økonomiske politikker, uden konditionalitet og at være prisgivet markedsmekanismerne.

Henrik Bang Andersen betonede desuden vigtigheden i, at en eventuel ny regering efter næste valg ikke nødvendigvis vil føre en ny udviklingspolitik, og at Afrika Kontakt derfor allerede nu må diskutere udviklingspolitik med især Socialdemokraterne og SF’s udviklingsordførere. Dette var dog allerede i gang, sagde han, både på diskussionsplanet og gennem de ”11 bud på en ny udviklingspolitik” som Afrika Kontakts sekretariat havde forfattet.

I sin beretning, fremhævede forkvinde Signe Bjerre, at Afrika Kontakt stod overfor flere nye udfordringer i den nære fremtid, men at den helt store udfordring var Afrika Kontakts overgang fra at være primært en oplysningsorganisation, til nu at være en projektbærende organisation, især inden for de seneste to år. Hun påpegede også den øgede professionalisme, som dette og den voksende sekretariatsstab nødvendiggjorde, og at MUS-samtaler med medarbejdere og nye typer ansættelsessamtaler var en del af en sådan professionalisering.

Slutteligt fokuserede forkvinde Signe Bjerre på den nye virkelighed som de demokratiske opstande i Nordafrika havde medført, også for arbejdet i det sydlige Afrika.

Herefter fremlagde de tematiske arbejdsgrupper deres årsberetning:

Zimbabwegruppen talte om at man havde fået sit første projekt igennem sidste år med National Constitutional Assembly, at man satsede på et opfølgningsprojekt, samt på gruppens succesrige kampagne imod politisk vold mod kvinder, med tilhørende hjemmeside og Facebookside.

Fiskerigruppen fortalte, at man havde afsluttet sit første store projekt sidste år, og var i gang med fase to, der fokuserede på kampen for småfiskeres ret til at fiske samt med at få et nyt projekt igennem.

Jordgruppen fortalte at man havde afsluttet fase et af gruppens projekt med TCOE i Sydafrika i maj, og at projektets fase to af projektet, og samarbejdet i det hele taget med TCOE, gik rigtigt godt. Samarbejdet med Zambia Land Alliance var derimod ophørt i april sidste år, da man to gange havde fået afvist projektansøgninger. Gruppen overvejede at finde partnere i Zimbabwe.

Swazilandgruppen havde gang i mange ansøgninger. Man havde sendt en ny ansøgning ind til en ny fase i FSEJ-projektet og en ind til et nyt projekt med SNEMA (ex-miners). Det igangværende fase et-projekt med Swaziland United Democratic Front havde haft nogle opstartsvanskeligheder, som bl.a. havde ført til forsinkelser, men var nu i gang. I det hele taget havde projektpartnere i Swaziland svære arbejdsbetingelser, da de hele tiden blev tilbageholdt af politiet eller chikaneret. Gruppen talte om, at man, pga. at tre af gruppens medlemmer var blevet tilbageholdt og tævet af politiet ved sidste projektbesøg i september 2010, mente at den diskussion man i gruppen havde haft om sikkerhed for gruppens frivillige var noget man kunne bruge i hele foreningen.

Aids-gruppen havde indsendt en ansøgning, på baggrund af et besøg hos HAG i Uganda. Fokus var på dokumentation af systematiske overgreb på HIV-smittede i det pågældende område via spørgeskemaundersøgelser. Gruppen overvejer at starte et projekt i Swaziland, som har verdens højeste HIV-smitte-rate, og at indarbejde HIV/Aids-arbejdet i Afrika Kontakts arbejde generelt.

Cape Flats gruppen’s projekt skal snart afsluttes, og peger derfor ikke fremad, fortalte gruppen, da det ikke er muligt at rejse midler til nye projekter. Dette er pga. at Sydafrika ikke længere er et projektsamarbejdsland. Gruppen har for nyligt lavet en afsluttende evaluering på projektet, og de sidste aktiviteter løber af staben i efteråret.

Projektmedarbejder Flemming Alsbjørn fortalte herefter om en femte projektansøgning som Afrika Kontakt havde sendt af sted i denne omgang, som skulle finansiere en partnerskabsworkshop med repræsentanter fra Afrika Kontakts grupper og sekretariat, samt fra alle partnerorganisationerne, som den i 2009, eventuelt i Zimbabwe.

Informationsmedarbejder Morten Nielsen sluttede generalforsamlingen af med at opfordre til en stadig fornyelse og nytænkning i Afrika Kontakt. ”Afrika Kontakt er nødt til, til stadighed at genopfinde sig selv, og tiden til dette er ved at nærme sig”. De budskaber, tanker, og initiativer, der blev fremlagt på generalforsamlingen og fra de forskellige arbejdsgrupper, synes at indikere at denne proces allerede er i gang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: