Markedsbaseret, privatsektordrevet dansk udviklingspolitik

Ifølge Udviklingsminister Søren Pind er den nye Strategisk ramme for prioritetsområdet, Vækst & Beskæftigelse 2011-2015, ”en klar oprustning af vores indsats for at fremme markedsbaseret vækst.” ”Markedsbaseret økonomisk vækst er altafgørende for at bekæmpe fattigdommen og skabe jobs til Afrikas store ungdomsårgange,” siger udviklingsministeren.

”Fremover vil der ikke være tvivl,” står der i Vækst og Beskæftigelse 2011-2015, ”privatsektorudvikling i udviklingslandene vil stå helt centralt i dansk bistand. Midlerne til at skabe vækst og beskæftigelse i udviklingslandene vil blive fordoblet i løbet af de kommende år … og Dansk erhvervsliv skal især inddrages mere end nogensinde før.” Planen har blandt andet ”øget frihandel,”  ”markedsbaseret vækst,” og at ”bidrage til sikkerhedsnet, der giver de fattigste mulighed for at forbedre egne vilkår” som indsatsområder.

Som tidligere beskrevet er markedsbaseret og privatsektordrevet udviklingspolitik, sammen med fokus på egen vinding ved denne politik, desværre blevet et mantra for den nuværende regering, til skade for fokus på fattigdomsreduktion. Et mantra der ikke kommer de fattige i u-landene til gode.

Man må derfor håbe at en ny regering vil ændre fokus, da der er mange ting at rette op på udover at vende tilbage til at føre en mere direkte fattigdomsreducerende politik –  herunder flere og bedre målrettede bistandsmidler, en separat miljøbistand, fokus på global opvarmning, et mere konstruktivt samarbejde med Ngo-verdenen i Danmark, en afpolitisering af bistanden, en mere kritisk håndtering af udemokratiske regimer, og at en ny regering sørger for, at de forskellige elementer i udviklingspolitikken hænger sammen. Det nytter eksempelvis ikke noget at man satser på fattigdomsreduktion, på den ene side, men samtidigt anbefaler en nyliberal strukturtilpasning der reelt kræver offentlige nedskæringer, der går ud over eksempelvis sundhedssektoren eller uddannelsessektoren i et og samme u-land.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: