Forlængelse af EU’s fiskeriaftale med Marokko udenom Europaparlamentet

“Hvis EU-kommissionen presser på, for en forlængelse af fiskeriaftalen uden at denne ekskluderer vandene ud for Vestsahara, risikerer man et opgør med Europaparlamentet og en mulig retssag i de europæiske domstole,” siger Mohammed Beissat, Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisarios repræsentant i EU.

Ifølge kilder i EU som Afrika Kontakt har kontaktet, er EU-kommissionen tilsyneladende ved at fremlægge en teknisk forlængelse af fiskeriaftalen mellem EU og Marokko – uden at spørge Europaparlamentet, og uden at Marokko har fremlagt nogle beviser for, at den tidligere aftale har gavnet Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne. Dette er ikke i overensstemmelse med international lov, der netop kræver dette, for at Marokko lovligt kan sælge Vestsaharas resurser.  Det er heller ikke i overensstemmelse med EU-kommissionens Fiskerikommissær, Maria Damanakis, anbefalinger i December 2010, at vandene uden for Vestsahara skulle udelades fra en ny aftale, eller med hvad den danske regering har lovet at den vil kæmpe for.

Danmarks Fødevareminister, Henrik Høegh, lovede for nyligt, at Danmark ikke ville støtte en fiskeriaftale, uden at Marokko fremlægger beviser for at denne kommer Saharawierne til gode; at overholdelse af menneskerettighederne og pressefrihed bør være essentiel del af samarbejdet mellem Marokko og EU; og at man ville støtte Saharawiernes legitime kamp for en folkeafstemning om landets tilhørselsforhold.

Ligesom for Danmark, er det ifølge Polisario således tid for EU at vælge mellem realpolitik og retfærdighed. ”EU bliver nødt til at vælge hvad der er vigtigst,” siger Mohammed Beisat, ”en håndfuld fiskerilicenser til spanske skibe, eller at respektere international lov.”

Afrika Kontakt, som i årevis har kæmpet imod fiskeriaftalen og for Saharawiernes rettigheder, udsendte den 31 januar en pressemeddelelse, der blandt andet siger at EU kommissionen forsøger at ”lave en ny fiskeriaftale, som en teknisk forlæggelse, og ikke som en ny aftale med Marokko, for dermed at komme udenom EU parlamentet, og den kritik som parlamentet og en række medlemslande, herunder Danmark, har rejst af udkastet til aftale.”

Afrika Kontakt sendte desuden et brev til samtlige danske Europaparlamentarikere, hvor de blandt andet opfordres til at gøre ”hvad de kan, for at lægge pres på kommissionen, således at en ny fiskeriaftale kun kan underskrives, hvis den er i overensstemmelse med international lov.”

Vestsahara har siden 1975 været ulovligt besat af Marokko; en besættelse som ingen stater eller internationale instanser anerkender som legitim, og Marokko har derfor ingen ret til at sælge Vestsaharas naturresurser. Det ulovlige i Marokkos besættelse har FNs sikkerhedsråd, FNs Generalforsamling, og den Internationale Domstol, gentagende gange stadsfæstet i rapporter og i over 100 resolutioner.

I 2002 pegede Hans Corell, daværende Under-Secretary-General for Legal Affairs i FN, i en UN Opinion på, at salg af Vestsaharas naturresurser kun kan finde sted, hvis landets befolkning tillader det og drager fordel af det. Corell kritiserede i øvrigt senere EU for at have misbrugt hans Opinion til at retfærdiggøre fiskeriaftalen. Europaparlamentets Legal Opinion fra 2009 konkluderede siden hen, at Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, ikke er blevet spurgt om brugen af Vestsaharas naturresurser, herunder fisk, og at der ingen beviser er for at de drager nogen fordel af salget af disse resurser.

Og Den Europæiske Kommission har desuden bedt Marokko om beviser på, om fiskeriet kommer Saharawierne til gode, uden at kunne få svar på dette. EU, og Danmark, handler derfor allerede nu med den nuværende fiskeriaftale imod international lov.

Links:

EU extends fisheries pact with Morocco, Reuters, 18 February 2011

Spain covets one-year extension of fish agreement, Fish Elsewhere, 4 February 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: