Dansk Europaparlamentariker angriber Danmarks Vestsahara-politik

Ole Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, langer i et åbent brev, sendt den 17. januar til Udenrigsminister Lene Espersen, ud efter Danmarks politik overfor Marokko og Vestsahara.

Ole Christensen angriber blandt andet  EU’s fiskeriaftale med Marokko, der ulovligt tillader Europæiske fiskeri at fiske ud for det besatte Vestsahara, og at EU for tiden forsøger at få denne genforhandlet.

Han kritiserer i stærke vendinger, at EU, og dermed også Danmark, forsøger at genforhandle den snart udløbne fiskeriaftale, i lyset af Marokkos  brutale fremfærd overfor enhver fredelig protest i Vestsahara.

Senest, i november måned, overfaldt marokkansk militær en fredelig protestlejr, der støttede Vestsaharas selvstændighed og derved dræbte 13 uskyldige og sårede adskillige hundreder. Skulle du på Danmarks vegne i Ministerrådet tillade EU-kommissionen at give Marokko en forgyldt fiskeriaftale, ville det ganske enkelt være skruppelløst og i strid med al anstændighed,” skriver Ole Christensen i brevet.

Ole Christensen peger desuden på, at den udnyttelse af Vestsaharas resurser, som fiskeriaftalen er en del af, er imod international lov og dermed ulovlig. ”I dag er Vestsahara således besat af Marokko, og det er derfor i følge international lov ulovligt at udnytte landets ressourcer. Det betragtes som tyveri. Europa-Parlamentets juridiske afdeling slog netop dette fast i en undersøgelse for godt halvandet år siden.”

Han insisterer slutteligt på, at Danmark, og landets udenrigsminister Lene Espersen, har et medansvar for konflikten i Vestsahara, og at det er problematisk at hun ikke kan se sammenhængen mellem den legitimitet og økonomiske incitament som EU giver Marokko gennem bl.a. fiskeriaftalen, og Marokkos brutale adfærd overfor befolkningen i Vestsahara. ”Jeg mener, at dit synspunkt i denne sag er både mærkværdigt og trist. For selvfølgelig har Danmark sammen med EU et medansvar. Man kan ikke vende det blinde øje til et lands lovløse færden – som det helt klart er tilfældet med Marokko. Og man kan da slet ikke tillade sig at betale sig fra tyveri af fiskeressourcer fra en besat minoritetsgruppe, der bliver holdt nede med hård hånd.”

Vestsahara har siden 1975 været ulovligt besat af Marokko; en besættelse som ingen stater eller internationale instanser anerkender som legitim, og Marokko har derfor ingen ret til at sælge Vestsaharas naturresurser. Det ulovlige i Marokkos besættelse har FNs sikkerhedsråd, FNs Generalforsamling, og den Internationale Domstol, gentagende gange stadsfæstet i rapporter og i over 100 resolutioner.

I 2002 pegede Hans Corell, daværende Under-Secretary-General for Legal Affairs i FN, i en UN Opinion på, at salg af Vestsaharas naturresurser kun kan finde sted, hvis landets befolkning tillader det og drager fordel af det. Corell kritiserede i øvrigt senere EU for at have misbrugt hans Opinion til at retfærdiggøre fiskeriaftalen. Europaparlamentets Legal Opinion fra 2009 konkluderede sidenhen, at Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, ikke er blevet spurgt om brugen af Vestsaharas naturresurser, herunder fisk, og at der ingen beviser er for at de drager nogen fordel af salget af disse resurser. Og Den Europæiske Kommission har desuden bedt Marokko om beviser på, om fiskeriet kommer Saharawierne til gode, uden at kunne få svar på dette.

EU, og Danmark, handler derfor allerede nu med den nuværende fiskeriaftale imod international lov.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: