Et frit Vestsahara har stort potentiale

”Vestsahara har det største potentiale for at kunne blive et pro-vestligt demokrati af alle de arabiske lande, noget som USA bruger en stor mænge blod og penge for at skabe i Irak og Afghanistan”, udtalte Suzanne Scholte, præsident for det Amerikanske Defense Forum Foundation, for nyligt til Saharawi Journalists and Writers Union (UPES).

Vestsaharas befrielsesfront, Polisario, har ifølge Scholte i årtier forgæves appelleret til USA og andre vestlige lande, om hjælp til deres kamp for selvstændighed fra Marokko, i den tro at man delte værdier med Vesten. Polisarios appeller har  dog ikke vækket genklang i hverken EU eller USA, der ellers kunne presse på såvel økonomisk og i FNs sikkerhedsråd, for at Marokko kunne tvinges til at afholde den folkeafstemning, som international lov og FN kræver det.

Realpolitik har, som så ofte før, overtrumfet alle menneskerettighedsmæssige og demokratiske hensyn. Sikkerhedspolitiske overvejelser har gjort at Marokko, først som et bolværk imod nordafrikansk kommunisme og siden hen imod nordafrikansk terrorisme, har været især USAs trofaste allierede.  Problemet er bare, at de sikkerhedsmæssige hensyn blot er med til at skabe større usikkerhed i Nordafrika, blandt andet fordi man derfor er med til at holde såkaldte ”stabile” diktaturer som i Marokko og Tunesien ved magten.

Økonomiske hensyn, såsom EU’s fiskeriaftale med Marokko og den vedvarende transport af fosfor fra Vestsahara, har også spillet en stor rolle. Problemet ved at Marokko sælger Vestsaharas righoldige naturresurser er bare, at dette ifølge international lov er ulovligt. Den Internationale Domstol erklærede allerede i 1975, lige før Marokko invaderede Vestsahara og mens landet stadigvæk var en spansk koloni, at landet intet krav havde på Vestsahara. Siden hen har FN gennem tidligere generalsekretær for retlige anliggender, Hans Corell, konkluderet at al salg af resurser fra Vestsahara er ulovligt undtagen hvis landets oprindelige befolkning, Saharawierne, accepterede salgene eller drog nytte af dem. Dette nåede Europaparlamentet frem til at de ikke gjorde i en Legal Opinion fra 2009.

Marokko bruger mange penge på propaganda, der skal vise at befolkningen i Vestsahara er tilfredse med at være ”marokkanere”. Ifølge Scholte giver begivenhederne i Gdeim Izik for en måned siden dog et meget bedre billede af situationen i Vestsahara. Her protesterede ca. 20 000 Saharawiere fredeligt imod den besættelsesmagten Marokko, som menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International kalder et af verdens værste regimer. De blev dog brutalt flyttet, fængslet, og for ca. 20 Saharawiers vedkommende, dræbt af marokkanske sikkerhedsstyrker.

Links:

Vestens politik i Nordafrika, Arbejderen, 27 January 2011

Wikileaks documents support Polisario’s goal of self-determination, The Daily Caller, 20 December 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: