Fiskeriaftale skal komme Vestsaharas befolkning til gode

”Nu har vi altså fødeministerens ord for at fiskeriet i Vestsahara skal komme befolkningen til gode og at menneskerettighederne skal overholdes. Dette er rigtigt positivt”, siger medlem af Afrika Kontakts fiskerigruppe, Carsten Pedersen.

Under en høring den 12. januar om Fiskeri og Partnerskabsaftalerne i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, blev der stillet flere konkrete spørgsmål til fødevareminister Henrik Høegh om EU-fiskeres ulovlige plyndring af Vestsaharas fiskeresurser. Grunden til at EU-fartøjer fisker ud for Vestsaharas, og andre afrikanske, kyster er at europæiske fiskebestande er overudnyttede og fiskebestanden derfor svinder ind.

Pia Olsen Dyhr (SF) spurgte under høringen fødevareministeren ”om EU’s fiskeriaktiviteter i afrikanske farvande bidrager til en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling i partnerskabslandene”, og blandt andre Per Clausen (Enh.) stillede opfølgende spørgsmål. Henrik Høegh svarede ifølge Carsten Pedersen, der var til stede under høringen, i første omgang undvigende, men siden hen langt mere konkret.

Ifølge Carsten Pedersen var resultatet af det åbne samråd derfor overvejende positivt. ”Ministeren lovede, at Danmark vil arbejde for at man ikke vil være med til at forny fiskeriaftalen, før dokumentation foreligger for, at Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, drager nytte af fiskeriet ud for deres kyster. Desuden lovede han, at menneskerettighederne skal overholdes i lande man samarbejder med”.

”Der er grundlag for forbedringer af fiskeriaftalerne på en række områder”, sagde Henrik Høegh blandt andet, og tilføjede at ”regeringen vil arbejde for bedre garanti for og kontrol af, at pengene fra aftalerne kommer befolkningen til gode, og for, at de lokale kystsamfund inddrages i forhandlingerne”.

Dog maner Carsten Pedersen til besindelse, da det ikke er første gang at ministre lover et og gør noget andet i forhold til Vestsahara når den realpolitiske virkelighed trænger sig på. ”Vi har hørt meget af dette før. Ministre siger de rigtige ting, men handler ikke på dem når de tager til ministermøder i EU. Så går der politik i den og så sker der reelt ikke noget alligevel. Ministeren har selv tidligere nævnt, at der forekommer ’studehandler’ under sådanne møder, så han indrømmer faktisk at realpolitik ofte overtrumfer idealer som menneskerettigheder og international lov.”

For ikke så længe siden udtalte fødevareministeren sig da også langt mere positiv overfor EU’s fiskeriaftaler med fattige lande. Så sent som i december sagde han således, at han ville støtte EU’s fiskeriaftaler med fattige afrikanske lande fordi ”aftalerne er en integreret del af den fælles fiskeripolitik, og kan derfor ikke uden videre fjernes”, og at aftalerne ”skaber en indkomst i lande, som har særlig meget brug for det”.

Henrik Høegh, og den danske regering i det hele taget, burde dog i langt højere grad forholde sig til, at den nuværende fiskeriaftale mellem EU og Marokko, samt Marokkos besættelse af Vestsahara, er ulovlige i henhold til international lov. Danmark bliver derfor nødt til at tage konsekvensen af Marokkos handlinger, og med ministerens ord, nægte at være med til at forny fiskeriaftalen med Marokko, før Marokko overholder menneskerettighederne i Vestsahara og beviser at aftalen kommer Saharawierne til gode.

Vestsahara har siden 1975 været ulovligt besat af Marokko; en besættelse som ingen stater eller internationale instanser anerkender som legitim, og Marokko har derfor ingen ret til at sælge Vestsaharas naturresurser. Det ulovlige i Marokkos besættelse har FNs sikkerhedsråd, FNs Generalforsamling, og den Internationale Domstol, gentagende gange stadsfæstet i rapporter og i over 100 resolutioner.

I 2002 pegede Hans Corell, daværende Under-Secretary-General for Legal Affairs i FN, i en UN Opinion på, at salg af Vestsaharas naturresurser kun kan finde sted, hvis landets befolkning tillader det og drager fordel af det. Corell kritiserede i øvrigt senere EU for at have misbrugt hans Opinion til at retfærdiggøre fiskeriaftalen. Europaparlamentets Legal Opinion fra 2009 konkluderede sidenhen, at Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, ikke er blevet spurgt om brugen af Vestsaharas naturresurser, herunder fisk, og at der ingen beviser er for at de drager nogen fordel af salget af disse resurser. Og Den Europæiske Kommission har desuden bedt Marokko om beviser på, om fiskeriet kommer Saharawierne til gode, uden at kunne få svar på dette.

EU, og Danmark, handler derfor allerede nu med den nuværende fiskeriaftale imod international lov.

2 Responses to Fiskeriaftale skal komme Vestsaharas befolkning til gode

  1. Pingback: Denmark’s hypocritical stance on Western Sahara « Stiff Kitten's Blog – development & socio-political issues

  2. Pingback: Forlængelse af EU’s fiskeriaftale med Marokko udenom Europaparlamentet « Stiff Kitten's Blog – development & socio-political issues

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: