FN vil fortsat spille “balancerende” rolle i Vestsahara

Efter at have afholdt diskussioner med Polisarios generalsekretær, Mohamed Abdelaziz, i New York den 23. april, udtrykte FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon, bekymring over de menneskerettighedsovertrædelser, der finder sted i forbindelse med Marokkos ulovlige besættelse af Vestsahara. Ban Ki-Moon lovede i går Mohamed Abdelaziz, at ”FN fortsat vil indtage en aktiv og balancerende rolle i forsøget på at finde en løsning på Vestsahara-konflikten der indebærer selvbestemmelse for Vestsaharas befolkning”, og at han desuden var ”meget bekymret over menneskerettighedsovertrædelserne i Vestsahara”.

I Danmark stillede Socialdemokraternes udviklingsordfører, Jeppe Kofod, samme dag som Ban Ki-Moon udtalte sig om Vestsahara, desuden et §20-spørgsmål til udenrigsminister Lene Espersen om hendes og regeringens holdning til Marokkos besættelse af Vestsahara, samt de over 100 FN-resolutioner som giver Sahrawierne ret til selvbestemmelse som Marokko har ignoreret.

Man kan derfor håbe, at Vestsahara-spørgsmålet langt om længe er kommet i såvel det internationale samfunds, som Danmarks, søgelys, da kun pres udefra kan løse problemet på tilfredsstillende vis, dvs. igennem afholdelsen af en reel og rimelig folkeafstemning om Vestsaharas tilhørselsforhold, herunder om landet skal være en selvstændig stat.

Polisarios repræsentant i Danmark, Abba Malainin, udtalte i forbindelse med Ban Ki-Moons udtalelser til Afrika Kontakt, at ”FN i højere grad burde bemyndige MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) til at overvåge og rapportere om de åbenlyse menneskerettighedskrænkelser som Marokko begår i Vestsahara”, og at ”MINURSO blev etableret for snart 20 år siden for at organisere en folkeafstemning om Vestsaharas selvstændighed, men stadig ikke har formået at leve op til dette ansvar”. Malainin udtalte desuden, at ”FNs generalsekretær omgående burde tage affære, for at redde de 36 sultestrejkende Sahrawi-menneskerettighedsaktivisters liv – aktivister som af mange menneskerettighedsorganisationer er blevet kaldt samvittighedsfanger”.

At tænke eller tale om situationen i Vestsahara ændrer ikke på den efterhånden desperate situation som Sahrawierne befinder sig i – det har man, som Abba Malainin pointerer, gjort i snart 20 år uden synderlige resultater. At Ban Ki-Moon i samme forbindelse udtaler, at han og FN må ”opretholde et aktivt og balanceret engagement i søgen efter en løsning på Vestsahara-problemet” er, efter min mening, bare at fortsætte den alt for upartiske rolle som FN i alle år har spillet, i en situation hvor det tydeligvis er Sahrawierne der er den forurettede part, og Marokko der til stadighed er i strid med international lov og menneskerettighederne igennem deres besættelse af Vestsahara og gentagende menneskerettighedsbrud.

Links:

Artikel fra UN News Centre om Ban Ki-Moons møde med Mohamed Abdelaziz

MINURSOs officielle hjemmeside

Jeppe Kofods §20-spørgsmål til Udenrigsminister Lene Espersen

Lene Espersens svar til Jeppe Kofod – svar 1 og svar 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: