Afrika Kontakt modtager demokrati-pris på vegne af Mario Masuku

(English translation below)

Morten Nielsen, informationsmedarbejder i Afrika Kontakt, modtog i den 15. marts SWADEWA Democracy Prize 2010 på vegne af PUDEMO-leder Mario Masuku, ”for det arbejde Mario Masuku med sit parti gør for at ændre systemet”. Prisen består af en forgyldt megafon samt 1000 USD, og blev overrakt af Socialdemokratiets udenrigsordfører Mogens Lykketoft i landstingssalen. Han pointerede blandt andet i sin præsentationstale, at prisen var vigtig, og at alle de tilstedeværende var opsat på at få demokrati i Swaziland.

Morten Nielsen læste en tale op, som Mario Masuku havde skrevet til lejligheden, hvori han blandt andet fremhævede at han modtog prisen på vegne af alle undertrykte i Swaziland. Han bad desuden EU om at indføre sanktioner mod, og lægge økonomisk pres på, Swaziland, og takkede for den gestus som prisen repræsenterede, som han håbede ville være med til at lægge yderligere pres på regimet i Swaziland.

Morten Nielsen holdt herefter en kort tale, hvor han fokuserede på den samlende effekt, som den i Sydafrika baserede Swaziland Democracy Campaign ville kunne have, og at Sydafrika, som er Swazilands klart største samhandelspartner og derfor en potentielt vigtig allieret for demokratibevægelsen, var ved at blive mere kritiske over regimet i Swaziland. Han sluttede med at konstatere, at regimet førte en hovedløs politik på mange områder. Eksempelvis havde regimet for nyligt ”skudt sig selv i foden ved at underskrive en økonomisk
partnerskabsaftale med den Europæiske Union”, som ville være ”en katastrofe” for Swaziland fordi toldunionen med Sydafrika hermed vil blive ophævet, og at aftalen i øvrigt generelt set var en dårlig aftale for Swaziland.

Demokratipris takketale

Mario Masuku

PUDEMO Præsident

Danmark, 15 marts 2010

Jeg er beæret over at acceptere denne demokratipris i dag. Af mange årsager kan jeg dog ikke være fysisk til stede i dag for at modtage den.

Det at jeg modtager denne pris, viser at den måde verden opfatter kampen for demokrati i Swaziland har ændret sig markant i de 37 år vores kamp har stået på. Vores bevægelse, PUDEMO, har i alle år ført en fredelig kamp mod et særdeles voldeligt og brutalt regime.

På nuværende tidspunkt er mange Swazier blevet tvunget ud af landet på grund af den politiske og økonomiske situation. Vores bevægelse, og alle demokratiske kræfter i Swaziland der sorterer under Swaziland United Democratic Front – SUDF, er fast besluttet på at opbygge en demokratisk stat der respekterer flertallets vilje.

Vi ved at EU er en af Swazilands største donorer. De meget rundhåndede donationer som i sender, kommer dog ikke den brede befolkning i Swaziland til gode, men kun et fåtal af korrupte ministre og andre i og omkring regeringen. Vi beder jer derfor om at bruge jeres indflydelse i EU til at øve politisk og økonomisk pres på den herskende elite i Swaziland. Vi beder jer om at indføre målrettede sanktioner, der begrænser rejsemulighederne for regimets repræsentanter i jeres lande. Vi beder jer støtte Swazilands befolkning i deres krav på demokrati. Vi beder jer om at stoppe med at sælge våben til Swaziland. Vi beder jer støtte den folkelige bevægelse i Swaziland – PUDEMO.

Jeg accepterer denne pris på vegne af en million Swazier. 70% af disse lever under fattigdomsgrænsen, 43.3% er HIV-positive, 40% er arbejdsløse, og landet har som helhed brug for øjeblikkelige interventioner. Mit folk ønsker demokrati, fred og stabilitet – men det nuværende regime giver dem blot mere fattigdom og brutalitet. Denne pris er givet i erkendelse af deres modstandskraft mod regeringens chikanerier. Den er givet i erkendelse af menneskerne i landdistrikternes kamp mod at blive fordrevet fra deres jord. Den er givet i erkendelse af de ydmyge Swazier som er blevet landsforvist fordi de turde stå op imod menneskerettighedskrænkelser, børnene som må gå sultne i skole, patienterne som dør på hospitalerne, arbejderne som tjener landet uden nogen form for belønning, og de fattige byboere som bor i byernes slumområder. Denne pris er også deres pris.

Til sidst vil vi gerne salutere den danske befolknings anerkendelse af det arbejde, ikke jeg, men den samlede befolkning i Swaziland, har udført, anført af landets befrielsesbevægelse, PUDEMO. Vi håber at denne pris vil inspirere os til at blive endnu mere fokuserede og stålsatte i vores kamp. Som en bevægelse vil vi fremskridtet, og vi er altid klar til forhandlinger. Men regeringen nægter at anerkende os som den demokratiske folkebevægelse vi er, og har i stedet vedtaget en lov der stempler os som terrorister. Men vi er glade for at verden ikke lader sig narre.

Vores krav er tydelige:

  • Politiske partier skal lovliggøres

  • Retssamfundet skal respekteres

  • Kvinders og børns rettigheder skal respekteres

  • Alle eksilborgere skal have lov til at vende tilbage uden betingelser

  • Demokratiske valg med flerpartisystem skal afholdes

  • En folkelig, demokratisk forfatning skal skabes
  • Korruption og nepotisme skal ophøre

  • Al vold mod, og drab af, ubevæbnede civilister begået af sikkerhedsstyrkerne skal ophøre

Vi takker for den gestus som denne pris repræsenterer, og vi har tillid til at den vil have den ønskede effekt, nemlig at få Swazilands magthavere til at komme til fornuft.

Mange tak.

Africa Contact receive prize on behalf of Mario Masuku

Morten Nielsen, Information Officer at Africa Contact, yesterday accepted the Swaziland  Democracy Prize 2010 on behalf of PUDEMO President Mario Masuku, “for the work that Mario Masuku and his party have done to change the system in Swaziland”. The award, a gold plated megaphone and a check for US$1000, was presented by the Foreign Affairs Spokesman for the Danish Social Democratic Party, Mogens Lykketoft, in the Danish parliament. In his presentation speech, Lykketoft called the award “important” and concluded that all those present were interested in democratisation in Swaziland.

Morten Nielsen read Mario Masuku’s acceptance speech, wherein he said that he accepted the prize on behalf of the suppressed Swazi population. He also asked the EU to impose sanctions against Swaziland and to pressurize the country economically, and ended by thanking SWADEWA for the prize and the gesture that it represented and by saying that he hoped that it would help apply further pressure on the Swazi regime.

Morten Nielsen then held a short speech where he focused on the potential effect of the South African based Swaziland Democracy Campaign and that South Africa, Swaziland’s biggest trade partner by far, and thus potentially an important ally for the democratic movement, were becoming increasingly vocal in their criticism of the Swazi regime. He ended his speech by concluding that the policies of the regime were generally ridiculous. An example of such a policy was Swaziland “shooting themselves in the foot by signing an economical partnership agreement with the European Union that will end up being a disaster for the country because this will mean that Swaziland can no longer be part of the customs union with South Africa. Also, the EPA is generally a bad agreement for Swaziland”.

Links:

Mario Masuku receives a democracy award from Danish students, Pudemo News, 10 September 2010

Programmet for uddelingen af prisen

Artikel i Times of Swaziland

Artikel fra Swazi Media Commentary

Artikel fra Internationalt Forum

Artikel fra 3F

Artikel fra Fødevareforbundet

Pressemeddelelse fra COSATU

Pressemeddelelse fra COSATU (2)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: