Søren Pind og udviklingsbistanden

Pressemeddelelse fra Afrika Kontakt den 23. februar 2010.

Efter ministerrokaden i Lars Løkke Rasmussens regering, har Danmark fået en ny udviklingsminister – Søren Pind. Søren Pind er kendt som Venstres ”enfant terrible”, men også som en politikker med stærkt liberale synspunkter. Således ser Pind sit nye ministerium som et ”frihedsministerium”, hvor han vil ”[kæmpe] for menneskerettigheder og demokrati” og ”for frihed i verden i de fattigste lande, hvor de har det allersværest”.

Hvordan han vil gøre dette i henhold til FN’s konventioner og i samarbejde med FN, kan man være bekymret for. Han har således flere gange udtalt sig forbeholdent eller decideret negativt om FN og de internationale konventioner, eksempelvis da han sidste år udtalte at ”FN … ikke [er] en organisation, der har gjort særlig meget godt her på jorden” eller i 2008 at ”nye problemer understreger behovet for at se nærmere på de internationale konventioner”.

Han synes desuden at lægge relativt stor vægt på Afrikas egen skyld i kontinentets fattigdom, og en manglende forståelse for de neokolonialistiske tendenser i verden, for eksempel i følgende udtalelse: ”Afrikas fortrædeligheder var [i FN] underforstået den vestlige verdens skyld. Skønt der efterhånden er gået et halvt århundrede, siden næsten samtlige afrikanske lande fik uafhængighed. Der må være grænser for, hvor længe man kun kan kigge ud ad for at pege fingre ad egne problemer” (Jyllandsposten 27/9-2006).

Desuden kunne noget tyde på, at han med ”frihed” mener frihandel og en forsættelse af den nuværende politik overfor Afrika, der påtvinger afrikanske lande en liberalisering og privatisering der gavner Vesten mere end Afrika. I et udenrigs- og udviklingspolitisk oplæg som han var medforfatter af, pointeres at Venstre grundlæggende tror på ”vækst gennem frihandel”, at ”høj økonomisk aktivitet og velstand opnås blandt andet ved at fjerne kvoter, barrierer og statsstøtteordninger og erstatte dem med åbne markeder” og at ”arbejde for at private virksomheder i højere grad skal indgå som aktive partnere i en del af udviklingsbistanden”.

Alt det ovenstående er nødvendigvis spekulativt, så længe Søren Pind endnu ikke har haft tid og lejlighed til at komme til ordne i sin nye rolle som udviklingsminister.Vi ser derfor frem til at høre hans holdninger til udvikling, og håber at han vil lytte til og samarbejde med de danske NGO’ere, herunder selvfølgeligt Afrika Kontakt. Vi håber at han vil benytte sig af den konkrete og praktiske viden som vi ligger inde med, og ikke føre en ideologisk betinget udviklingspolitik, blottet for kritiske input. Men vi må indrømme at det er et spinklet håb, ministerens tidligere udtalelser taget i betragtning.

Pind udtaler sig

Efter forleden at have spekuleret i, hvad Søren Pind’s holdninger til udvikling var på baggrund af mere eller mindre løsrevne citater, er vi nu blevet lidt klogere – med forbehold for at ministeren, som han selv udtalte det, forståeligt nok skal have lov til at ”læse på lektien” (man kunne spørge, hvorfor ministerposter ikke besættes med de bedst kvalificerede inden for pågældende fagområde, personer som ikke behøvede at ”læse på lektien”, men en sådan diskussion er vist ikke i den moderne politiks ånd).

Søren Pind udtalte således den 23/2 at han overordnet mener at  bistandssystemet kan være med til at fastholde mennesker i afhængighed, at  han derfor gerne vil ”lade folk klare sig selv”, og at et eksempel på en  projektform der tillader folk at gøre dette er mikrolån. Han så desuden Vesttyskland som et strålende eksempel på Nation-Building (TV2 News, 23/2 19.35), og udtalte at han er ”meget optaget af en økonom ved navn Hernando de Soto” (TV2 News, 23/2 19.35).

Med hensyn til hans syn på FN, udtalte han sig i lidt mere forsigtige vendinger end tidligere, men mente dog stadigvæk at ”verden efterhånden har brug for nogle nye politiske strukturer”, at ”FN på mange måder ikke følger med den udvikling, som vi har set verden gennemgå” (Jyllandsposten 23/2-10), og at ”vi lever i en ny tid hvor der er nye udfordringer, og hvor de nuværende internationale strukturer simpelthen ikke er gode nok”.  Han konkluderede dog, betryggende nok,  at han ”selvfølgeligt [syntes], at vi skal have et FN” (TV2 Nyhederne 23/2-10).

Disse udtalelser synes at bekræfte, at Pind har en neoliberal dagsorden på udviklingsområdet – et eksempel på dette er hans optagethed af den neoliberale økonom Hernando de Soto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: