Kan vi være bekendt at behandle Kim og andre syge arbejdsløse som vi gør?

Jobcenter2”Jeg tror bare ikke du gider”. Det var hvad Kim, som har kroniske smerter på grund af slidgigt i den ene skulder og begyndende slidgigt i den anden, fik at vide af sin sagsbehandler.

Han har i de sidste otte år, siden han i 2006 blev fyret på grund af en længerevarende sygemelding, ellers forsøgt at få et fleksjob eller i det mindste blive beskæftigelsesafklaret. I denne tid har han haft cirka 20 sagsbehandlere og har været igennem syv arbejdsprøvninger. Read more of this post

Arbejdsløse på glatis i det kulturelt fastfrossede middelklasse-Danmark

Mennesker har tilsyneladende brug for at spejle sig i noget der ”ikke er mig, ”ikke er os”, for at finde sit eget jeg, sit eget personlige, kulturelle, eller nationale identitet.

Men i vor tids (middelklasse-) Danmark, er denne spejlen i høj grad blevet en selv-promoverende afgrænsning af den gode borger, det gode jeg, set i forhold til dem der påstås at ligge samfundet til last.

Under den borgerlige Fogh-regering, med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag, spejlede ”jeg’et” sig i den såkaldte ”fremmede indvandrer”, der tillagdes et negativt og ensartet kulturelt væsen, i forhold til danskernes påståede ”alsidige”, ”individualistiske”, og ”gode” danske kultur. Read more of this post

Den der kommer allersidst skal i den sorte skole

Som forælder og borger må jeg reagere, når jeg læser artiklen ”savnes: mere disciplin og straf i skolen”, bragt i Politiken den 1. februar, hvor undervisningsminister Christina Antorini og pædagogikprofessor Niels Egelund efterlyser mere straf og disciplin i folkeskolen.

For det første, fordi jeg synes at det virker helt håbløst at efterlyse mere straf som løsning på problemerne i folkeskolen. For det andet, fordi forældrenes rolle i alt dette her ikke nævnes med et ord. De er jo vælgere, som man tydeligvis ikke tør ”opdrage på” fra politisk hold.

Politikerne øger klassekvotienterne, øger timetallet for børnene, inkluderer på livet løs, og skærer Read more of this post

Verden har stadigvæk ondt i klimaet efter COP19

I sin åbningstale, havde COP19-konferencens præsident, som også er Polsk miljøminister, Marcin Korolec, sagt at ”vi er ved at tabe den ulige kamp mellem mennesket og naturen”. Bare han og de øvrige deltagere havde taget dette udsagn alvorligt.

Klimakonferencen er et årligt møde, hvor verdens stater – under pres fra lobbyister fra et stort antal firmaer – i princippet søger at vedtage en plan for klimapolitikken under United Nations Framework Convention on Climate Change.

Jeg skriver i princippet, fordi årets klimakonference viste sig at være endnu en forspildt chance, hvor verdens ledere igen satte politisk vanetænkning, vækstdrevet forbrugskultur, og kortsigtede interesser for de store firmaer højere end at afværge en truende økologisk katastrofe. Read more of this post

Plads til alle, også til Dahir?

Er holdninger som at homoseksualitet er ”unaturligt”, og det at Odense Kommune overvejer at lade homoseksuelle og homoseksualitet indgå i seksualundervisningen er ”en katastrofe”, Enhedslistens politik? Dette skrev byrådskandidat for Enhedslisten i Odense, Dahir Jama Roobleh, nemlig forleden.

Nej selvfølgeligt ikke! Enhedslisten er et parti der arbejder for en bedre og bredere seksualvejledning i folkeskolen, der inkluderer homoseksualitet.  Et parti der har et Queerudvalg der søger at afskaffe ”den heteroseksuelle hvide middelklassenorm som altings målestok”. Et parti hvis principprogram kræver at man vil ”gøre op med religionernes normativisering af hetoroseksualiteten”. Read more of this post

New name for Stiff Kitten’s blog: Kenworthy News Media

_Today, Stiff Kitten’s blog changes it’s name to Kenworthy News Media. The name-change has been underway for some time, as the previous name was not seen as reflecting the seriousness of the subjects published on the website. I initially started Stiff Kitten’s blog, when I was asked to make websites for several of the organisations that the organisation I worked for, Africa Contact, works with in Swaziland.

I had  never actually made a website before. I therefore made this website and called it Stiff Kitten’s blog for want of a better name – intending to delete it once I had learned how to make a blog. Needing a website to publish the articles I had started writing, I decided to keep the blog, however.

Daginstitutionerne for livet eller for erhvervslivet?

Er de børn som bliver passet i daginstitutionerne mål i sig selv, eller er de midler til at opnå erhvervslivets eller det offentlige systems mål? Søger vi at standardisere vores pædagogik og læring for at nå disse mål? Og er erhvervsmålrettet læring vigtigere end tryghed og selvudfoldelse i vuggestue- og børnehavealderen?

Efter at have arbejdet i lidt over et år i en integreret daginstitution, samt tidligere at have arbejdet som uddannet lærer i flere år, oplever jeg at vi bevæger os hen imod at børnene bliver standardiserede midler i et spil om økonomi og samfundets (læs: erhvervslivet og den politiske elites) ønsker, og i mindre og mindre grad mål i deres egen dannelses- og udviklingsproces. Read more of this post

Stiff Kitten’s blog reaches 50,000 hits!

Today, just before its second anniversary, Stiff Kitten’s blog reached the 50,000 hits-mark proving that developmental issues in Swaziland, Western Sahara and Southern Africa in general are indeed newsworthy. Not bad for a blog that I initially set up as a test run to practice my website-making skills, which is why I rather hastily chose the name “Stiff Kitten”.

“Stiff Kittens” was the first name given to one of my favourite bands, Joy Division. Read more of this post

Demonstranter vil have flere pædagogiske medarbejdere som lovet

Mange pædagoger, pædagogstuderende, forældre og børn var i dag mødt op til en happening og demonstration på Christiansborg Slotsplads under parolen ”3000 pædagogiske medarbejdere tilbage til børnene – er det en and? Hold S-R-SF-regeringen fast på deres løfte”.

De demonstrerende og demonstrationens arrangører – Fagforbundene FOA og BUPL, Pædagogstuderendes Landsforening, Landsforeningen for Socialpædagoger, og Københavns Forældreorganisation – kræver 3000 flere pædagoger og medhjælpere i vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger allerede fra næste år. Read more of this post

Madvaner, børnebøger, og moderne filosofi skaber dyremishandling, global opvarmning, og sult

En glad ko, der græsser frit på marken. En gris der boltrer sig i mudderet. Et barn der leger med et kæledyr. Babyværelser, børnehaver, og skoler er fyldt med idealiserede billeder og bøger af dyrenes liv, der slet ikke står mål med hvordan vi egentlig behandler 99% af vores landbrugsdyr, eller fortæller historien om hvordan vores landbrugsproduktionsform skader miljøet og er en medvirkende årsag til den vedvarende sultkatastrofe i verden.

Det er mærkeligt at vores forestilling om dyr kan ændre sig så markant fra barndommen til vores voksne liv, samt fra den ene kategori af dyr – kæledyr, til den anden – de dyr vi spiser. Børn – og voksne for den sags skyld – har to indbyrdes uforenelige syn på dyr der henholdsvis kan, og ikke kan, spises. Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 195 other followers