Vi ændrer verden i vores fritid

”Jeg lægger rigtigt mange timer i det, men jeg synes også det er rigtigt sjovt. Det er et sted mellem at have et fritidsjob og en hobby”, siger Cecilie Gundersen. Hun er 23 år, studerende på Roskilde Universitet, og frivillig i Afrika Kontakts Vestsahara-gruppe. Hun lader sig interviewe i køkkenet på Afrika Kontakts sekretariat, fordi begge mødelokalerne er optaget.

Sekretariatet ligger et stenkast fra Blaagaards Plads i København, klemt inde mellem caféer og spisesteder, hvor snakken går lystigt om vejret, VM i fodbold, og priserne på andelsboliger på Nørrebro. Read more of this post

Danmarks Indsamling igen igen…

Danmarks IndsamlingSå har der været Danmarks Indsamling igen. Afsluttet med et stort show på landsdækkende TV, med jubelglade stjerner, tavse og passive modtagere, og meget lidt snak om grunden til at så mange mennesker i verden er så fattige og undertrykte, eller at mange af disse mennesker rent faktisk selv forsøger at gøre noget ved deres situation.

Jeg kunne skrive en lang smøre igen i år, men vil i stedet genbruge et par artikler fra tidligere år, samt citere sangerinden Nanna, som i 1984 sang ”det bliver bedre dag for dag, hvis vi gi’r en hånd til Afrika”, i forbindelse med en kampagne til støtte for sultramte i Etiopien. Hun indrømmede nemlig senere, at hun hellere ville have sunget ” I fuckhoveder. I har taget Afrika i røven i så mange år, og det er vores ansvar, at Afrika ser ud, som det gør”. Read more of this post

Kender fattigdom til landegrænser?

Et af hovedmålene, nu og i fremtiden, i dansk udviklingsbistand er rettighedsbaseret udvikling.  ”Bistanden skal i højere grad være rettighedsbaseret”, står der i regeringsgrundlaget. ”Rettighedsbaseret udvikling sætter det enkelte menneske i centrum af udviklingssamarbejdet og tager afsæt i de grundlæggende årsager til fattigdom”, skriver regeringen i deres udviklingspolitiske prioriteringer.

Sætter det enkelte menneske i centrum. Altså at rettigheder naturligt nok knytter sig til mennesker, og ikke til landegrænser. Tyg lige lidt på den, og overvej så lige Danidas eneste målestok for hvorvidt mennesker kan modtage bistand fra Danmark: at deres lands Bruttonationalindkomst (BNI) er under et bestemt niveau. Read more of this post

Danmark bør anerkende og officielt undskylde sin fortid som koloniherre

Den seneste tids diskussion om Danmarks, for de flestes ukendte fortid, som koloniherre og slavehandler, og om vi burde undskylde for dette, har medført meget forskellige politiske udmeldinger (og fra regeringens side mangel på samme).

På den ene side udtalte Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, at ”det er en forrykt tankegang, at man skulle undskylde noget, der foregik for 200 år siden”.

På den anden side har Enhedslisten udtalt, at man mener at man selvfølgeligt bør undskylde sin ”grumme kolonihistorie med aktiv deltagelse i slavehandel”, som udenrigsordfører Nikolaj Villumsen kaldte det. Read more of this post

Verdens bedste nyheder?

I dag delte danske politikere, frivillige fra danske u-landsorganisationer, og almindelige danskere gratis juice og ”Verdens Bedste Nyheder” ud på danske gader og stræder, ”for at skabe opmærksomhed omkring de solide og positive fremskridt verdens fattigste lande har oplevet de seneste år”.

Og egentligt er det et nobelt forehavende, som Verdens Bedste Nyheder er ude i, nemlig at forsøge at vende det billede som medierne, blandt andet foranlediget af u-landsorganisationernes kampagner, viser af mennesker i u-landene. En overfladisk trivialisering, der, uden at høre de fattige selv, fremstiller dem som passive, deres situation som forårsaget af interne årsager, og hvor beskrivelsen af de reelle årsager er omvendt proportionel med behovet for penge i kassen. Read more of this post

Udviklingsministeren vil også kritisere de ”store høvdinge”

Udviklingsminister Christian Friis Bach sagde tirsdag, at man også skulle tage opgøret med de ”store høvdinge”, som Marokkos kong Mohammed II, i debatprogrammet Ordet er Dit på Danmarks Radios P1.

Afrika Kontakts Peter Kenworthy havde spurgt Christian Friis Bach, om han også ville kritisere ”de store høvdinge”, efter at udviklingsministeren i flere debatindlæg i den seneste tid havde kritiseret blandt andet høvdingene i de afrikanske traditionelle kulturer.

”Jeg tænker på mænd som kong Mohammed af kolonimagten Marokko, som EU er ved at lave flere handelsaftaler med. Vil han være med til at kritisere dem på samme måde?”, spurgte Peter Kenworthy. Read more of this post

Overdreven professionalisering hæmmer udviklingsarbejdet

Forestil dig at det kun var professionelle fodboldtrænere, der havde lov til at træne de mange drenge og piger, der spiller fodbold i Danmark.

Vi ville måske nok få nogle få gode spillere, men vi ville ikke få trænet nær så mange, vi ville miste et vigtigt ikke-professionelt funderet bindeled mellem mennesker fra forskellige samfundslag og kulturer, og mange danskere ville miste muligheden for at være deltagende samfundsborgere.

I en dansk kontekst forstår vi nemlig, at frivillige ildsjæle har en vigtig rolle at spille i foreningslivet og samfundet som helhed. Så vigtig at op mod halvdelen af befolkningen deltager i en eller anden form for frivilligt arbejde.

Men hvorfor mener vi så, at brugen af frivillige i stadigvæk mindre grad er vigtig og nødvendig i u-landsarbejdet? Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers